Subdomain Kullanım Politikası

 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığından talep etmiş olduğunuz, subdomain için Ulaknet'in internet kullanım politikaları geçerlidir, okumak için http://www.ulakbim.gov.tr/ adresine bakınız.
 • Siirt Üniversitesi'nde; Resmi yazı ile talep doğrultusunda ve sorumlu birim yöneticisinin domain-host tahsis formundaki isteği uygun bulup onaylaması gerekmektedir. Aksi halde talep kabul edilmeyecektir.  Akademik birimlere, birim sayfası/yapacağı sempozyum veya benzeri etkinlikler için 1 Gbyte web kotası verilir. Etkinlikler için açılan web subdomain’leri etkinliğin bitiminin ardından yine birimin bildirmesi üzerine kapatılır. Verilen kullanıcı adı ve şifreler sistemden silinir. Bu kotalar kişinin isteği ve ihtiyaç doğrultusunda artırılabilir. Bu alanlar için Başvuru formu gereklidir.
 • Kullanıcı, hizmet hakkının sadece kendisine ait olduğunu, bu hakkın kullanımına ilişkin özel ve gizli şifresini ve kullanıcı adını ve/veya kodunu başkasına kullandırmayacağını ve devretmeyeceğini, başkası tarafından öğrenilme şüphesi dahi olsa derhal değiştireceğini, aksi takdirde yapılan tüm işlemlerin sorumluluğunun kendine ait olacağını, kendisi kullanmadığı iddiasında bulunmayacağını kabul eder.
 • Kullanıcı, İnternet erişimi ve kendine tahsis edilmiş web alanında, sistemde dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade ve yazıların kendisine ait olduğunu, Bilgi İşlem Daire Başkanlığının hiç bir şekilde sorumlu olmadığını kabul eder.
 • Kullanıcı, İnternet ortamındaki haber gruplarında, sohbet ortamlarında; subdomaine bağlı göndereceği elektronik posta mesajlarında ve kendisine tanınacak  web  sayfası yayınlama hakkı içerisinde hakaret, pornografi ve diğer yasadışı, toplum ahlak ve anlayışına aykırı her hangi bir amaç güden toplu tanıtım, postalama ve benzeri aktivitelerde bulunamaz.
 • Kullanıcı, hesabında ve/veya sitesinde pornografik içerikli resim, animasyon, video vb. bulunduramaz ve benzeri içerikli sitelere bağ (link) veremez. Üniversiteye ait ağ ve sunucu bilgisayarlar uygunsuz,  müstehcen, rahatsız edici görüntülerin üretilmesi ve dağıtılması (akademik ve bilimsel araştırma amaçlı  olanlar hariç) amacıyla kullanılamaz.
 • Kullanıcı, hesabında ve/veya sitesinde hukuki açıdan suç teşkil edecek materyal ve belgelere yer veremez. Kamu ve ticari servisler ile şahsi hesap sahiplerine zarar verici uygulamalar kullanamaz.
 • Kullanıcı, hesabında ve/veya sitesinde Hack/Crack temelli belgeleri eğitim amacı dışında bulunduramaz ve yayınlayamaz. Başka bir sistemin posta sunucusunu veya başka bir kullanıcının posta hesabını ilgili kişinin açık izni olmadan mesaj gönderme amacıyla kullanamaz.

 

 • Kullanıcı, hesabında ve/veya sitesinde kamu kurum veya kuruluşları ile gerçek/tüzel kişiler hakkında karalama ve benzeri yayın yapamaz, yapılması için özendirici olamaz. İftira mahiyetinde, gerçekdışı, sıkıntı ve rahatsızlık verici, gereksiz korku yaratacak materyalin üretim ve dağıtımını yapamaz.
 • Kullanıcı, hesabında açığa çıkarılmış şifre yayınlayamaz. Şifre ve benzeri koruma yöntemlerinin kırılması ile ilgili bilgi içeren belgeleri eğitim ve koruma amacı dışında bulunduramaz. Kasıtlı olarak bilgisayar ve iletişim kaynaklarını yetkisiz kullanmaya, başkalarının verilerini tahrip etmeye, şahsi bilgilere erişmeye, başkalarına ait çalışmaları bozmaya ve tahrip etmeye yönelik çalışmalar ve benzeri faaliyetlerde bulunamaz.
 • Kullanıcı, hesabında ve/veya sitesinde ticari reklamlara ve üyelik ile sağlanan yerli/yabancı sponsor reklamlarına, bağlarına yer veremez. Ticari reklamlar ve haber duyuruları gibi istenmeyen mesajlar yayınlayamaz.
 • Hesabında ve/veya sitesinde yer alan belgelerin ve her türlü bilginin yayın haklarından doğabilecek hukuki sorumluluklar tümüyle kullanıcıya aittir. Kullanıcı, fikir ve sanat eserleri kanununa göre başkalarının fikri haklarını (copyright) ihlal edici mahiyette materyalin dağıtımını yapamaz.
 • Kullanıcı subdomain web hesabı; T.C. yasalarının belirlediği yasadışı kullanımlarda, ULAKNET tarafından belirlenen kullanım politikalarına uyulmadığı durumlarda, Kullanıcı hesapları için belirlenen sınırların aşıldığı durumlarda, ULAKNET bilişim kaynaklarının akademik amaçlı çalışmaları engelleyici biçimde akademik amaçlı olmayan, ticari ve yasadışı amaçlı kullanıldığı durumlarda, Kişilere ait kullanıcı hesaplarının farklı kişiler tarafından kullanımının belirlendiği durumlarda, Sunucu sistemler üzerinde tanımlı diğer kullanıcıların şifrelerini bulmaya çalışmak, dosyalarına müdahale etmek, değiştirmek vb. girişimlerin tespit edildiği durumlarda, Sistem doğruluğunun, bütünlüğünün, güvenliğinin ve servis devamlılığının engellendiği durumlarda, kullanıcıya haber verilmeksizin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geçici  olarak kapatılabilir. Kullanıcı hesabının kalıcı olarak kapatılacağı durumlarda kullanıcılar önceden bilgilendirilir.
 • Siirt Üniversitesi'ne ve ULAKBİM'ne ait sistem ve ağ güvenliğinin ihlal edilmesi, servis kalitesini etkileyecek, bozacak, karışıklık ortaya çıkaracak faaliyetlerde bulunulması yasaktır, cezai ve hukuki mesuliyetle sonuçlanabilir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bu tür ihlallerin söz konusu olduğu durumları inceler ve eğer bir suç oluştuğundan şüphe duyulursa yasa uygulayıcı ile işbirliği yapar.
 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İnternet trafiği sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak/iletilecek bilgilerden, İnternet platformunda yayınlanan ya da kendi yayınladığı bilgilerin tam doğruluğu,  geçerliliği ya da güncelliği konusunda hiç bir zaman sorumlu tutulamaz.
 • Kullanıcı, maddeler halinde açıklanmamış olsa bile, yasal kurallar içindeki tüm kısıtlama ve yaptırımlardan, ahlaki kurallar içindeki tüm kişisel haklar ve fiillerden, İnternet etik kurallar içerisindeki tüm evrensel kurallara karşı sorumludur. Kullanıcı anılan kurallara uymadığı takdirde; hesabının geçici süre ile dondurulması, devamı veya tekrarı halinde ise üyelikten sınırsız çıkarılma ve hesabının iptali yaptırımı uygulanacaktır.
 • Suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum ortaya çıkaran ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dahil olmak üzere; hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya  da ahlaka aykırı bilgi yayınlamamak ya da kurumsal sayfalarda bulundurmak yasaktır.
 • Kullanıcı, yukarıda belirtilen hizmetlerden yararlanmaya başladığı andan itibaren bu sözleşmede yer alan maddelere uyacağını kabul ve taahhüt eder. Subdomain kullanıcısı belirtilen kurallara uymadığı takdirde bütün hukuki ve idari işlemlerden taahhütnameyi imzalayanlar sorumlu olur. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı meydana gelebilecek yasal, idari ve teknolojik gelişmeleri göz önünde tutarak bu subdomain kullanım politikasını değiştirme hakkına sahiptir. Değişen sözleşme, www.siirt.edu.tr adresinde yer almasından itibaren yürürlüğe girer.
 • Bu sözleşmeyi imzalayan Siirt Üniversitesi personeli/tüzel kişi, subdomain web sistemini kullanırken yukarıdaki koşullara uymayı taahhüt eder. Bu sebeple Bilgi İşlem; kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı sonuçların yol açabileceği hiç bir zarardan sorumlu değildir.
ENDER EMRE ETİZ
Güncelleme : 15.06.2022 08:23:09