Genel Bilgi

Siirt Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Üniversitemizin 2007 yılında kurulması ile birlikte faaliyete geçmiştir.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

 Başkanlığımız, üniversitenin bilişim hizmetlerini yürüten idari faaliyet birimidir.

 Başkanlık en güncel ve hızlı teknoloji ile öğrenci ve personelimize eğitim ve akademik çalışmalarda en etkin ve verimli hizmeti sunmakla yükümlüdür.

 Başkanlığımız tarafından hazırlanan ve yayınlanan web hizmetleri ile üniversitemizin yurt içi ve dışına tanıtımı ilkeli bir şekilde yapılmaya çalışılarak yazılım üretme,bakım ve teknik servis hizmetleri ile çalışanlarımıza ve öğrencilere fayda sağlamak amacıyla hareket etmektedir.

 Verilen hizmetleri kaliteli sunabilmek için geliştirilmeye ve uygulanmaya çalışılan faaliyetler şunlardır:

 Bilgisayar ağının sağlıklı ve her türlü tehlikeden korunmuş biçimde düzenlenerek hizmete sunulması

 Akademik ve idari işlemlerde yazılımlar aracılığı ile teknolojik aygıtlardan olabildiğince faydalanmak

 Bilgi işlem cihazlarının bakım, onarım ve çalışmalarını sağlamak

 Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak

ENDER EMRE ETİZ
Güncelleme : 15.06.2022 08:18:03