Bilgi Güvenliği Politikası

  • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilişim Hizmetlerinde; insan, alt yapı, yazılım, donanım, öğrenci bilgileri, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermeyi,
  • Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesi olan Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirliğin sürekliliğini sağlamayı,
  • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı Siirt Üniversitesi’nin bilgi varlıklarını korumayı, bilgiye erişilebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamayı, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamayı, sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmayı,
  • Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmeyi,
  • Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamayı,
  • Risk yönetimini güvence altına almayı, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamayı,
  • İş süreklilik planları hazırlamayı, sürdürmeyi ve test etmeyi,
  • Bilgiye erişilebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamayı,
  • Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmayı,
  • Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemeyi,

Taahhüt eder.

EDİP ERTAŞ
Güncelleme : 29.03.2021 08:40:50