Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilişim Hizmetlerinde; insan, alt yapı, yazılım, donanım, öğrenci bilgileri, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermeyi,

Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesi olan Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirliğin sürekliliğini sağlamayı,

İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı Siirt Üniversitesi’nin bilgi varlıklarını korumayı, bilgiye erişilebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamayı, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamayı, sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmayı,

Risk yönetimini güvence altına almayı, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamayı,

Taahhüt eder.

ENDER EMRE ETİZ
Güncelleme : 15.06.2022 08:18:32