Birim Kalite Politikası

Eğitim, öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşmesinde gerekli bilgiyi ve bilgi kaynaklarını bünyesinde toplayıp, iç ve dış paydaşların hizmetine en iyi ve hızlı bir şekilde sunabilmek ve evrensel normlara uygun bilişim desteği sunmak amacı ile;

Kalite Yönetim Sisteminin yapısal şartlarına ve ilkelerine bağlı kalarak, Daire Başkanlığımızın görev ve sorumlulukları içerisinde yer alan, Ağ ve Sistem Yönetimini, Yazılım ve Web Yönetimini, Teknik ve İdari Hizmetlerimizi ve iş süreçlerimizi iç ve dış paydaşlarımızın bugün ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.

ENDER EMRE ETİZ
Güncelleme : 15.06.2022 08:16:09