E-Mail Kullanım Politikası

Kişi;

 • Siirt Üniversitesi e-mail servisinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda, bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde e-mail adresinin iptal edileceğini,
 • Siirt Üniversitesi e-mail servisini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, Siirt Üniversitesi bilgi işlem ortamına eklediği dosyaların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Siirt Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi'nin bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
 • Siirt Üniversitesi e-mail hizmetlerinde, site geneline zarar verecek veya Siirt Üniversitesi'ni başka kişi ya da kuruluşlarla mahkemelik duruma getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını ve cezai bir durum doğarsa tüm cezai sorumlulukları üstüne aldığını,
 • E-mail servisinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan Siirt Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın sorumlu olmayacağını,
 • E-mail adresi verilerinin Siirt Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığının ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (kişinin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, vb. durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Siirt Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın sorumlu olmayacağını,
 • Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,
 • Ortama eklenecek yazışmaların, konu başlıklarının, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,
 • Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,
 • Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,
 • Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,
 • Siirt Üniversitesi e-mail servisini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyla kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı SiirtÜniversitesi'nden tazminat talep etmemeyi,
 • Kurallara aykırı davrandığı takdirde Siirt Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın gerekli müdahalelerde bulunma, kişiyi hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,
 • Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,
 • E-mail "kullanıcı" adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
 • E-mail hesabını tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği icraatlardan kendisinin sorumlu olacağını,
 • Üniversite ile hukuki ilişkisi kesilen kullanıcıların eposta hesapları kapatılır. Bu kullanıcıların hesapları tercih ettikleri yeni eposta adresine bir kereye mahsus olmak üzere 12 ay süre ile yönlendirilir ve bu süre sonunda hesapları kapatılır. Ancak, emekli olan akademik ve idari personelin talebi halinde, yasal bir engel bulunmadığı takdirde eposta hesapları açık tutulur.
 • 12 ay boyunca hiçbir ileti gönderilmeyen listeler kapatılır.
 • Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu,

Kabul ve taahhüt etmiştir.

 

ENDER EMRE ETİZ
Güncelleme : 15.06.2022 08:23:36