Birim Kalite Komisyonu

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Birim Kalite Komisyonunu
Oluşturan Üyeler

 

Adı Soyadı

Unvan

Görevi

Dahili

e-mail Adresi

Başkan    

Edip ERTAŞ

Daire Başkanı

Daire Başkanı

3650

edip.ertas@siirt.edu.tr

Üye          

Ayhan TALAY

Şube Müdürü

Şube Müdürü

3652

atalay65@siirt.edu.tr

Üye          

Mehmet Nurullah NERGİZ

Öğretim
Görevlisi

Öğretim
Görevlisi

3654

nnergiz@siirt.edu.tr


EDİP ERTAŞ
Güncelleme : 12.11.2020 14:19:29