İnternet Erişim Hizmeti Kullanım Politikası

1.     İnternet Erişim Hizmeti; Siirt Üniversitesinin öğrenci ve personeline yönelik verilen kablolu ve kablosuz ağ erişim hizmetidir.

2.     Bu hizmet Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve TÜBİTAK mevzuatına uygun olarak, eğitim ve araştırma kuruluşlarının elektronik haberleşme hizmeti ve/veya elektronik haberleşme altyapısı gereksinimlerinin karşılandığı Ulusal Akademik Ağ  (ULAKNET) tarafından sağlanmaktadır.

3.     İnternet Erişim Hizmeti, eğitim, öğretim, bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme, bilimsel, teknolojik ve kültürel bilginin yayılması veya erişilmesi amaçları için kullanılmalıdır.

4.     İnternet Erişim Hizmeti doğrudan veya dolaylı olarak ticari amaçlarla kullanamaz.

5.     İnternet Erişim Hizmeti kullanıcılarına veya üçüncü kişilere ticari getiri karşılığında kullandırılamaz.

6.     İnternet Erişim Hizmeti aşağıda belirtilen şekilde kesinlikle kullanılamaz;

                                                    i.     Diğer kullanıcıların Internet kullanımını ve/veya ağ üzerindeki kaynaklara erişimini engellemeye çalışmak

                                                  ii.     Ağ üzerindeki nesnelere yönelik saldırılar,

                                                iii.     Ağ üzerindeki herhangi bir kaynağa yetki olmadan erişmek ve/veya başkasına ait trafiğin/bilgilerin izlenmesi, araştırılması veya kaydedilmesi,

                                                iv.     Bant genişliğinin diğer kullanıcıları olumsuz etkileyecek şekilde kullanımı,

                                                  v.     Genel ahlak ilkelerine aykırı materyal üretmek, barındırmak, iletmek,

                                                vi.     Siyasi propaganda yapmak,

                                               vii.     Rastgele ve alıcının istemi dışında mesaj (Spam iletiler) göndermek,

                                             viii.     Üniversite yönetmeliklerine, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve bunlara bağlı olan yönetmeliklere aykırı faaliyetlerde bulunmak

 

7.     İnternet Erişim Hizmeti kullanıcıları; Kullanıcılar ağ kullanım politikasındaki bir veya daha fazla kurala uymamaları halinde söz konusu aykırılığa bağlı olarak aşağıdaki durumlar gerçekleşebilir;

                                                    i.     Kullanıcılar yazılı olarak uyarılır,

                                                  ii.     Kullanıcıya tahsis edilmiş İnternet Erişim hesabı, varsa diğer Bilişim Kaynakları sınırlı veya sınırsız süre ile kapatılabilir,

                                                iii.     Üniversite bünyesindeki akademik/idari soruşturma mekanizmaları harekete geçirilebilir,

                                                iv.     5651 sayılı kanun gereği, adli yargı mekanizmaları harekete geçirilebilir.

                                                  v.     Bu belgenin yetersiz kaldığı durumlar üniversite makamlarınca değerlendirilir.

8.     Bu sözleşmeyi imzalayan Siirt Üniversitesi personeli/öğrenci/tüzel kişi, İnternet Erişim Hizmeti kullanırken yukarıdaki koşullara uymayı taahhüt eder. Böyle bir durumda bütün hukuksal sorumluluk İnternet Erişim Hizmeti kullanan sorumluya aittir. Bu sebeple Bilgi İşlem Dairesi; doğabilecek doğrudan veya dolaylı sonuçların yol açabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir.

ENDER EMRE ETİZ
Güncelleme : 15.06.2022 08:19:30