Staj Uygulama Politikası

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı üniversite staj süreci, gördükleri eğitim gereği uygulamalı öğrenim yapmaları zorunlu bulunan üniversite öğrencileri için yaz döneminde yürütülmektedir.  

Her yıl Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın faaliyet alanları, istihdam ihtiyaçları ve grup/birimlerden gelen stajyer çalıştırma talepleri göz önünde bulundurularak stajyer alımı yapılıp yapılmayacağı belirlenmektedir.

Stajlar iş hayatına en iyi şekilde hazırlanılabilmesi ve karşılıklı verimliliğin sağlanabilmesi için 15 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında 6 hafta süreyle yapılmaktadır. Belirlenen süre zarfında haftalık 40 saatlik çalışma beklenmektedir. Çalışma süresinin en fazla %10’u kadar devamsızlık yapılabilir. Bu süreyi aşan durumlarda kişiye uyarı verilir, durumun devamı halinde staj çalışması sonlandırılır.

Staj süresi sonunda, kuruma, stajda yapılan çalışmalar ve öğrenilen bilgileri içeren bir staj raporu sunulması zorunludur.

Staj başvuruları değerlendirilirken aşağıdaki kriterler baz alınmaktadır. Stajyer adaylarının;

·       4 yıllık bir lisans programına devam ediyor olmaları,

·       3. sınıfa ya da 4. sınıfa geçecek olmaları,

·       Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ya da Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümlerinde yükseköğrenimlerine devam ediyor olmaları gerekmektedir.

ENDER EMRE ETİZ
Güncelleme : 15.06.2022 08:22:48