İdari

Öğr. Gör. MEHMET NURULLAH NERGİZ Uzman
AYHAN TALAY Sistem SorumlusuMühendis
BURHAN ÖZDEMİR Web SorumluMühendis
BEDRETTİN TOPRAK Teknik Destek (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi A,B,C Blok, Ziraat Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu)Tekniker
BİLAL KOÇ Teknik Destek(Rektörlük Binası,Yemekhane, Mediko)Tekniker
HAYRETTİN TOPRAK Teknik Destek (Şehir Merkezindeki Birimler)Tekniker
CELAL KARABULUT Yazı İşleriMemur
YILDIRIM SOYLU Teknisyen
MEHMET EMİN AKTUG Destek Personeli
MÜNİR İMRE Yardımcı Hizmetli